НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
ДЛЯ КОСМЕТОЛОГІВ ТА ДЕРМАТОЛОГІВ
КУРС ЛІКАРЯ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
ПРАКТИЧНІ КЕЙСИ ТА МЕТОДИКИ СИМУЛЯЦІЇ
ПРОГРАМА
БАЗОВІ РЕАНІМАЦІЙНІ ЗАХОДИ + АНАФІЛАКСІЯ У ДОРОСЛИХ
Проходження курсу рекомендовано медичним працівникам та включає в себе розпізнання дорослого пацієнта в станах зупинки дихання та кровообігу, засвоєння алгоритма базової підтримки життя (базові реанімаційні заходи), вибору та застосування протоколу лікування анафілактичної реакції.

Курс розроблено на підставі сучасних рекомендацій ILCOR, European Resuscitation Council, British Resuscitation Council, American Heart Association, нормативних документів Міністерства охорони здоров'я України.

  1. Алгоритм базових реанімаційих заходів у дорослых (для медичних працівників, European Resuscitation Council 2015).
  2. Забезпечення прохідності дихальних шляхів простими прийомами.
  3. Переклад пацієнта без свідомості в стабільне бокове положення
  4. Надання допомоги при закупорці дихальних шляхів стороннім тілом.
  5. Застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора.
  6. Надання невідкладної допомоги при судомних станах (епілепсія).
  7. Протокол лікування анафілактичної реакції.
Заключна дискусiя та пiдсумки курсу.

Пiд час курсу учасники пiдлягають безперервнiй оцiнцi засвоення знань та навичок з вiдповiдною корекцiею за допомогою iнструктора.

Тривалість тренінгу 1 день: 7 год
Після завершення курсу видається сертифiкат (15 балів БПР лікарів) на українськiй та англiйськiй мовах

ЦІНА — 80 ЄВРО
ТРЕНЕР
РЕЄСТРАЦІЯ
Телефон
ЧАСТІ ПИТАННЯ
Що отримують учасники курсу?
Практичні знання, перелік ліків для аптечки.
Чи видаєте сертифікати після проходження?
Видаємо іменні сертифікати K.PAS з підписом тренінгової компанії «Центр спеціальної підготовки». Після завершення курсу видається сертифiкат (15 балів БПР лікарів) на українськiй та англiйськiй мовах.
Більше інформації про інструкторів курсі
  1. Наявність у інструкторів медичної освіти (лікар, фельдшер) та практичний досвід роботи на бригадах «екстреної медичної допомоги».
  2. Кожен інструктор має сертифікат «інструктор – викладач» Науково-практичного центра екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України.
  3. Кожен інструктор має сертифікат «Instructor Basic Life Support» Європейської ради реанімації та Американської асоціації серця.
З чого складається практична частина?
На курсах використовуються методики iнтерактивної симуляцiї, реальне медичне обладнання, сучаснi манекени компанiй Laeгdal (Норвегiя) «Resusci Аnniе», Life/Foгm DeLxe CRiSis (США), «Bгayden» (США), тренажер «Airway management», монiтори-дефiбрилятори та автоматичнi зовнiшнi дефiбрилятори Zoll (США). Також використовуються муляжі та іміnатори травм, кровотеч та iн.

Які курси доповнюють цей курс?
Ми радимо прослухалти лекції з анатомії та цикл "Дерматологія для косметологів"